Het feestcomiteit ging van start in 2008

Oprichting VZW : 24 november 2014 O.nr.: 505.892.810

Onder  impuls ( einde 2007) van toenmalig schepen Thérèse Van Gucht , werd door het stadsbestuur overgegaan tot de oprichting van een feestcomiteit. Hiervoor werden verschillende mensen aangezocht  om hun medewerking te verlenen tot de oprichting van het  feestcomiteit.

De gekende Begijnhoffeesten waren al enkele jaren gestopt en het kermisgebeuren  moest opgewaardeerd  worden. Het idee viel in goede aarde en het feestcomiteit was geboren. De mensen van het eerste uur gingen aan tafel  zitten, om van gedachten te wisselen .

Walking Dender en de Grote Fuif waren de eerste projecten die uitgewerkt werden.
Walking Dender moest een culinaire avondmarkt worden.   De lokale  horeca  zou hierbij de kans krijgen zijn producten voor te stellen  aan het grote publiek en dit tegen lage prijzen.
De horeca kon dit initiatief waarderen  en de Walking Dender begon zijn leven.

De Grote Fuif, is een openlucht fuif , die doorgaat op de Grote Markt van Dendermonde. Deze fuif geeft aan  de  Dendermondse  DJ’s  de kans om hun kunnen te tonen aan het grote publiek. De toren van het stadhuis doet dienst als podium voor de DJ.

Nu beginnen de plannen stilaan vorm te krijgen om onze medewerking te verlenen aan Dendermonde Jaarmarkt. Later meer hierover.