Onze agenda

November 2021
Vergadering van 3 november 2021:
AymonFiƫste blijft bestaan, maar met verschuiving naar en andere datum.
Jaarmarkt: wij gaan verder met dit gegeven, zij het ook met enkele aanpassingen
Na Nieuwjaar (januari-februari) starten wij de werkzaamheden voor de Walking Dender 2022
(kijk ook eens op onze facebook)
Waarschijnlijk zullen wij ook aanwezig zijn op het Kerstdorp in Dendermonde.

Augustus 2021

Wij werken mee aan het weekend : AymonFiƫste (laatste weekend van augustus)
Zie extra nieuws

januari 2021
Wij wachten af hoe het verder gaat met corona, covid-19.
Als de regels versoepelen zien we verder….

 

Eerst volgende vergadering van het FcD-vzw is voorzien op woensdag 15 juli 2020

GEEN WALKING DENDER 2020
De omstandigheden, met name COVID19, laten ons niet toe om ieders gezondheid
op het spel te zetten.
We hopen iedereen terug te zien op de editie WD 2021 (20 augustus)
Iedereen die reeds betaald heeft zal zijn geld terug krijgen op de rekening
vanwaar hij heeft betaald.